ReMind
    Begeleiding Ziekte, Rouw & Verlies 

ReMind algemene en praktische informatie:

Algemene gegevens:

ReMind Rouw&Verlies

Lieke Jongenelen, gespecialiseerd ambulant Jeugdhulpverlener, rouwtherapeut

nummer Kamer van Koophandel: 85167746

 

Lieke Jongenelen is SKJ geregistreerd jeugdprofessional onder nummer 110017687


ReMind Rouw&Verlies is aangesloten bij het NIK, Netwerk Integrale Kindzorg Zuidwest. Kijk voor meer informatie op:


 

ReMind Rouw&Verlies heeft een fijne en nauwe samenwerking met orthopedagogische praktijk OPPB in Roosendaal. Heeft u zorgen over gedrag of leren bij uw kind, kijk dan voor meer informatie op:Lieke Jongenelen is afgestudeerd aan de opleiding Begeleiden bij Rouw en Verlies aan de HZ University of Applied Sciences, met als hoofddocenten Manu Keirse en Luuc Smit.

 

Lieke Jongenelen is gecertificeerd BrainBlocks deskundige.Lieke Jongenelen is lid van BPSW.


ReMind Rouw&Verlies is lid van SoloPartners.

https://leden.solo partners/lid/128883


Locatie:

ReMind Rouw&Verlies biedt de begeleiding ambulant. Dat houdt in dat de begeleiding plaatsvindt in de eigen thuissituatie of op een andere door u gewenste en afgesproken locatie. Er is geen praktijk op een vaste plaats. ReMind Rouw&Verlies is werkzaam in West Brabant en Zeeland.


Contact en bereikbaarheid:

U kunt telefonisch of per mail contact opnemen met ReMind Rouw&Verlies . 

ReMind Rouw&Verlies is bereikbaar op telefoonnummer  06-13239165 (ik ben over het algemeen op woensdag en vrijdag goed bereikbaar, spreek anders een bericht in op mijn voicemail dan bel ik u zo snel mogelijk terug)

U kunt een mail sturen naar remindrouwverlies@outlook.com met uw vraag en/of contactverzoek, dan zal ik zo snel mogelijk contact met u opnemen.

Onderaan deze pagina vindt u tevens een contactformulier, waarmee u ReMind direct een bericht kunt sturen.


Tarieven:

De zorg en hulpverlening vanuit ReMind kan op verschillende wijzen worden gefinancierd. Welke financiering voor uw gezin van toepassing is hangt af van de aangevraagde begeleiding en de woonplaats. In veel gevallen zal ik via een hoofdaannemer mijn zorg leveren en zal de begeleiding vergoed kunnen worden door de gemeente waar uw gezin is ingeschreven. Tevens ben ik aangesloten bij NIK Netwerk Integrale Kindzorg Zuidwest, waarvoor bij palliatieve zorg en rouw in gezinnen mogelijkheden zijn voor financiering. Hoe en welke financiering voor uw gezin van toepassing is bespreek ik graag persoonlijk met u, bel mij op 06-13239165 voor meer informatie.


Klachten:

Indien u een klacht heeft over de zorg/hulp/ondersteuning, dan vraag ik u contact met mij, Lieke Jongenelen, op te nemen om in gesprek te gaan over uw klacht. Ik zal me inspannen om in onderling overleg met u tot een oplossing te komen.
Ik, Lieke Jongenelen, zal u daarnaast informeren over de klachtenregeling, waarin staat beschreven hoe de klachtenafhandeling bij ReMind Rouw&Verlies is geregeld.


Privacy verklaring:

Privacyverklaring ReMind Rouw&Verlies
Privacyverklaring ReMind Rouw&Verlies_1.pdf (229.16KB)
Privacyverklaring ReMind Rouw&Verlies
Privacyverklaring ReMind Rouw&Verlies_1.pdf (229.16KB)


Contactformulier:


 
 
 
E-mailen
Bellen
Info