ReMind
    Begeleiding Ziekte, Rouw & Verlies 

Begeleiding voor scholen

Bij ernstige ziekte of rouw binnen de school bied ik mijn begeleiding graag aan om mee te denken en op maat ondersteuning te bieden. Het is belangrijk om juist in tijden van rouw zoveel mogelijk stabiliteit en veiligheid te kunnen bieden binnen de school en dat is soms best een opgave. Hoe sluit je als leerkracht aan bij de leerlingen terwijl jezelf ook betrokken bent bij het verdriet in jouw klas en school? Wat kun je dan doen en zeggen? Jullie kennen de leerlingen het beste en kunnen mogelijk een inschatting maken hoe ze zullen reageren en wat ze nodig hebben. Toch zie je vaak ook dat kinderen anders reageren dan je van te voren had bedacht. 

Binnen de begeleiding op maat is er veel mogelijk, denk bijvoorbeeld aan het volgende:

  • Het verzorgen van scholing binnen het onderwijs, gericht op begeleiden bij ziekte en rouw, ook als dat op dit moment nog niet aan de orde is.
  • Het bieden van begeleiding en uitleg geven bij ziekte en/of rouw aan het team of de individuele leerkracht(en)/docent(en) gericht op hoe je als leerkracht/docent balans en veerkracht vindt in deze vaak moeilijke taak.
  • Het bieden van begeleiding aan de groep(en) waarbij ik, samen met de leerkracht/docent, op maat aan de leerlingen een (klassikaal en/of individueel) traject aanbied in de vorm van gesprekken en andere (creatieve)werkvormen. Hierbij maak ik onder andere gebruik van de methodiek Gedeeld Verlies.
  • Het inhoud geven aan een ouderavond, om met uitleg en begeleiding ouders en leerkrachten/docenten gezamenlijk bij te staan in de begeleiding van de leerlingen.
  • Zo zijn er nog meer voorbeelden en mogelijkheden in wat ik jullie school te bieden heb.

 

Voor meer informatie, neem vrijblijvend contact op, dan denk ik graag mee met de situatie en de vraag vanuit jullie school! 

 

 
 
 
E-mailen
Bellen
Info