ReMind
    Begeleiding Ziekte, Rouw & Verlies 

Begeleiding bij Ziekte in het gezin

Wanneer je als gezin te maken krijgt met ernstige en/of chronische ziekte dan heeft dat invloed op het hele gezin. De situatie in elk gezin is zo verschillend dat de begeleidingsvragen die de gezinnen hebben ook heel divers kunnen zijn. Vanuit jarenlange ervaring in het begeleiden van gezinnen die te maken hebben met ziekte, heb ik geleerd dat er naast de verschillen ook veel overeenkomsten zijn. Namelijk de grote belasting voor ouders die zich uit in het steeds opnieuw opstapelen en in balans houden van een stapel stenen.  De stapel stenen (taken) waar je binnen een gezin met ziekte mee te maken hebt bestaat uit bijvoorbeeld de praktische verzorging, regelen van juiste (medische) hulp, het opvoeden, zorgen voor werk- en inkomen en daar bovenop de psycho-sociale impact en het verdriet en de verwerking bij het kind/de kinderen en de ouder(s) zelf.  

Voor de begeleiding van de psycho-sociale impact en het omgaan met verdriet en verlies en daarnaast het zorgdragen voor een zo goed mogelijke ontwikkeling en opvoeding van het kind/de jongere bied ik bij ReMind een passende begeleiding op maat. Samen bekijken we waar de begeleidingsvragen liggen en op welke wijze ik jullie bij de vragen kan begeleiden. Enkele voorbeelden van vragen die regelmatig voor komen in de begeleiding bij ReMind zijn:

- Mijn kind is ziek en heeft veel moeite met het uiten en verwerken van alles wat met de ziekte te maken heeft. Mijn kind is snel boos en verdrietig en raakt snel overprikkeld. Hoe kan mijn kind rustiger worden in onze situatie? wat heeft mijn kind daarvoor nodig en hoe begeleid ik mijn kind daarbij?

- Mijn kind heeft veel emoties en zorgen over degene die in het gezin ziek is (de ouder of een broertje/zusje is ziek of heeft een medische aandoening/beperking). Het zou fijn zijn als mijn kind hierover kan praten en kan leren omgaan met alle zorgen en daarnaast ook gewoon kind kan zijn.

- Mijn kind moet medische handelingen ondergaan (handelingen/ operaties  en/of medicatie innemen), hoe begeleiden we hem hier zo goed mogelijk bij? 

- Mijn kind heeft veel meegemaakt met betrekking tot zijn ziekte en/of de ziekte van een gezinslid, hoe zorgen we dat hij alles een plekje kan geven?

- Mijn kind heeft moeite met naar school gaan en/of het contact met leeftijdsgenoten door zijn situatie, hoe krijgt mijn kind meer (zelf)vertrouwen?

- Ikzelf als ouder merk dat ik heel hard bezig ben om alles vol te houden in mijn gezin met betrekking tot de ziekte van mijzelf, de andere ouder of mijn kind, hoe hou ik dat vol en dan ook in de juiste balans?

- Ik zou graag eens met iemand praten over de ziekte en het verdriet in mijn gezin, met iemand die me begrijpt, naar me luistert en die mee kan denken in wat ikzelf en mijn gezin nodig heeft...

- Ikzelf, mijn partner of een van onze kinderen is ernstig ziek, hoe vertellen we aan het kind/de kinderen wat er aan de hand is en wat er komen gaat?

Zoals al aangegeven is dit een lijstje met voorbeelden, omdat jouw gezin uniek is denk ik graag mee met jouw/jullie vragen om de begeleiding zo passend mogelijk te maken.


Begeleiding bij ziekte aan kind(eren): 

Ieder kind/jongere gaat op zijn/haar eigen manier om met ziekte van zichzelf of een gezinslid. Daarom zal de begeleiding die ik bied op maat zijn, aangepast op de leeftijd en de situatie en vooral passend bij het kind/de jongere. De begeleiding kan gericht zijn op het omgaan en verwerken van het hebben van een ziekte. Daarnaast begeleid ik ook bij de taken die de ziekte meebrengt voor ouder en kind; te denken valt aan het opstellen van een dagstructuur (met bijvoorbeeld oog voor het tijdig innemen van medicatie of het doen/ondergaan van medische handelingen). Ik heb tevens ruime ervaring in het meedenken hoe kinderen/jongeren voorbereid kunnen worden op een ziekenhuisbezoek en/of medische handeling/operatie. Naast de mogelijkheid van het voeren van gesprekken gebruik ik nog veel meer verschillende methoden om begeleiding bij kinderen te doen, hieronder enkele voorbeelden:

  • begeleiding op een creatieve manier, door middel van bijvoorbeeld tekenen of knutselen
  • begeleiding met behulp van verschillende materialen aangepast op leeftijd; boeken, spellen, gesprekskaarten, handpoppen of door het gebruik van poppetjes
  • begeleiding door middel van gesprekken; praten en werken door het maken of schrijven van bijvoorbeeld je verhaal, gedicht of hulpkaarten 

   
 
 
E-mailen
Bellen
Info